Média

Článek deníku Právo po odhalení pamětní desky (2022)

Článek ke stažení (deník Právo, redaktorka Klára Mrázová, 8. 3. 2022)

Článek MF Dnes po odhalení pamětní desky (2022)

Článek ke stažení (MF Dnes, redaktor Ladislav Vaindl, 7. 3. 2022)

Reportáž TV ZAK z odhalení pamětní desky (2022)

TV ZAK, Zprávy, redaktorka Klára Tipanová, 7. 3. 2022

Článek deníku Právo k plánované pamětní desce (2022)

Článek ke stažení (deník Právo, redaktorka Klára Mrázová, 22. 1. 2022)

Reportáž Českého rozhlasu Plzeň (2022)

Český rozhlas Plzeň, 19. 1. 2022 (redaktorka Martina Klímová)

ÚMO Plzeň 3 podpoří propagaci Věrčina příběhu (2022)

Článek ke stažení (zpravodaj Trojka, 1/2022, únor 2022)

Reportáž České televize – Události v regionech (2021)

Česká televize, Události v regionech, redaktorka Daniela Tunklová, 24. 9. 2021

Reportáž České televize – Studio 6 (2021)

Česká televize, Studio 6, redaktorka Daniela Tunklová, 24. 9. 2021

Reportáž Českého rozhlasu Plzeň (2021)

Český rozhlas Plzeň, 19. 9. 2021 (redaktor Jan Markup)

Článek MF Dnes (2020)

Článek ke stažení (MF Dnes, redaktorka Klára Mrázová, 5. 12. 2020)

Video MF Dnes z usazení Kamenů zmizelých (2019)

MF Dnes, 5. 9. 2019

Článek MF Dnes k usazení Kamenů zmizelých (2019)

Článek ke stažení (MF Dnes, redaktorka Klára Mrázová, 4. 9. 2019)

Článek Deníku ke Dni holocaustu (2014)

Článek ke stažení (Deník, 27. 1. 2014)