Autorka deníku

Věra Kohnová se narodila 26. června 1929 v Plzni. Od srpna 1941 do ledna 1942 si psala deník. Působivě v něm popisuje poslední měsíce života židovských obyvatel Plzně, svěřuje se s dětskými starostmi a zachycuje i přípravu na transport. Díky svému věku a deníku bývá přirovnávána k Anne Frankové.

Poslední zápis v deníku Věra napsala 15. ledna 1942. Potom rodina Kohnova odchází do mrazivého počasí a s několika málo zavazadly kráčí ulicemi k plzeňské sokolovně, kde bylo shromaždiště před transportem.

Věra byla společně se svou rodinou několik dní nato nahnána do transportu S, který byl vypraven do Terezína 22. ledna 1942. Dostala transportní číslo 519.

Z Terezína byla poslána do ghetta Izbica na východě Polska, kde ji zavraždili nacisté – stejně jako její sestru Hanu, maminku Melanii a tatínka Otakara. Jediné, co po Věrce a její rodině zůstalo, je deník a několik fotografií.

Věrčin deník, který si psala od léta 1941 do transportu v lednu 1942
Poslední stránka z deníku Věry Kohnové
Pravděpodobně jediná fotka Věry Kohnové (nepotvrzeno)

Pamětní deska pro Věru Kohnovou

Věra Kohnová zanechala důležité svědectví doby. Na její odkaz bychom neměli nikdy zapomenout. Proto Spolek W21 inicioval vznik pamětní desky, která byla umístěna na dům v Koperníkově ulici 43 v Plzni, kde rodina Kohnových žila. Pokud se na desku půjdete podívat, přineste Věrce kytičku.